Вие избирате да учите немски език онлайн през скайп, защото търсите гъвкави занятия и бързо постигане на резултати. За да изпълним тези Ваши очаквания, нашият подход е различен, в зависимост от нивото на владеене на езика:

  • А1 – Като начинаещ трябва да инвестирате повече време и усилия, особенно ако за пръв път учите немски и не владеете друг чужд език. На това ниво се придържаме към учебните системи, като още от самото начало наблягаме на слушане и говорене, наред с граматиката. На края не нивото обикновено можете да разбирате доста от чутото на немски и да съставяте елементарни изречения.
  • А2 – Това е най-разпространеното ниво на владеене на немски език сред изучаващите в немскоговорящите страни. Разбирате почти всичко от чутото, но построяването на изречения все още не от леснита задачи за Вас. Имайки впредвид това, ние се стараем да доразвиваме говорните Ви умения според нивото. Целта е да можете да съставяте кратки, но правилни изречения. Затова започваме от това ниво все по-често да преподаваме на немски, като и Вие ще трябва да отговаряте на немски. Целта е до края на ниво А2 комунициата да премине на немски.
  • В1 – От това ниво комуникацията официално става само на немски език. Дори и непознатите думи се обясняват на немски. На това ниво работим и с много странични материали, а не се концентрираме само върху една учебна система. На ниво В1 се учи важна граматика, с чиято помощ съставяте вече по-сложни и елегантни изречения. Водят се също дискусий върху интересни теми, изразявате мнение и т.н.
  • В2 – На това ниво научавате много изрази, с чиято помощ ще се изразявате по-точно и изискано. Учебната система се ползва само като допълнение, по-често се водят дискусий и се коментират интересни теми. Тук можете да покажете и упражните това, което сте научили през годините, освен че ще преговорите и доразвиете важните граматически особености.

За да проверите най-добре нивото си преди да започнете да изучавате немски онлайн при нас, Ви препоръчваме пробен урок. Научете повече за европейската езикова рамка.