В зависимост от нивото Ви, цената за индивидуален час от 45 мин. е различна:


  • 15 лева – А1-А2 *

  • 20 лева – В1-С1 **

* Смесено преподаване на български и немски. На ниво А2 се преминава плавно само на немски. В зависимост от знанията и възможностите на учащия е възможно това да стане и по-рано.

** Комуникацията е двустранно на немски. В тази категория попадат и учащи, които са от години в Германия например, разбират до голяма степен чутото, но имат проблем с граматиката и съставянето на правилни изречения на елементарно ниво.

Нивото се определя най-добре с пробен урок. Записването след него става с предплащене на поне 10 учебни часа на посочената по-долу банкова сметка. При външен превод от чужбина трябва да се има и в предвид таксата от 10 евро.