Окончания на прилагателните в немския език

Склонението или окончанията на прилагателните в немския език могат да се разделят на три групи, в зависимост от това, какво стои пред прилагателното. А това може да бъде:

  • Определителен член (der, die, das) + прилагателно + съществително
  • Неопределителен член (ein, eine) + прилагателно + съществително
  • Нулев член (без член) + прилагателно + съществително – с изключение на множествено число тази група е по-рядка, среща се например в обяви, където трябва да се покаже с по-малко текст повече информация

В самите групи окончанието се влияе също от рода на съществителното (Maskulin, Neutral, Feminin), числото (Singular – Plural) и от падежа (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genetiv)

⇒ Окончание на прилагателното след определителен член (der, die, das):


Maskulin     Neutral      Feminin      Plural


Nom.         -e                   -e                  -e              -en   


Akk.          -en                 -e                  -e              -en


Dat.           -en                 -en               -en            -en 


Gen.          -en                 -en               -en            -en 


Окончанията в тази група могат да се запомнят логически – тъй като има определителен член, който показва рода на съществителните, окончанията могата да бъдат само -e или  -en. Примери:


Das ist der alte Löffel/das alte Messer/die alte Gabel. Das sind die alten Töpfe.


Ich suche den alten Topf/das alte Messer/die alte Gabel. Ich suche die alten Töpfe.


Ich esse mit dem alten Löffel/dem alten Messer/der alten Gabel. Ich koche mit den alten Töpfen.


Die Farbe des alten Löffels/des alten Messers/der alten Gabel/der alten Töpfe.


Същите окончания има и след и показателните местоимения (Demonstrativpronomen) – dieser, dieses, diese, въпросите welcher, welches, welche и alle (Plural).