Как е по-правилно да се каже на немски …

leben vs. wohnen – често са синоними с еднакво значение (Ich wohne/lebe in München. Petar wohnt/lebt bei seinen Eltern).

  • wohnen – има по-конкретно и специфично значение от leben, употребата му описва най-често мястото; може най-лесно да се свърже с Wohnung, затова и когато назоваваме адреса, на който живеем се използва wohnen (Ich wohne/lebe in der Bahnhofstraße 1). Има и смисъла на живея в по-краткосрочен план, временно. (Ich wohne jetzt in Frankreich) При животни не може да се използва. (Die Wildtieren leben/wohnen im Wald)
  • leben – има по-обща употреба и значение от wohnen, например когато се назовава страната, макар, че и тук може да се използва wohnen (Ich lebe/wohne in Deutschland); С leben обаче се описва начина на живот (Ich lebe/wohne gesund), също и факта, че някой е жив (Mein Großvater lebt/wohnt nicht mehr). Използва се в смисъла на живея в по-дългосрочен план. (Ich lebe schon lange in Frankreich)

gefallen vs. gen – значението им съответства на българското –  gefallen – харесва ми; gen-харесвам.

  • gefallen (харесва ми) се употребява по-често, когато говорим за нещо в момента, че ни харесва – Dieser Pullover gefällt mirТози пуловер ми харесва; Не е подходящ при храни обаче, звучи странно, освен ако не се има в предвид външния вид – Die Pizza schmeckt/gefällt mir. При човек означава, че ни харесва (на външен вид) – Die Nachbarin gefällt mir. – Съседката ми харесва (симпатична ми е)
  • gen (харесвам) използваме предимно за неща, които харесваме по принцип – Ich mag diesen PulloverХаресвам този пуловер (по принцип). Ако използваме изречението – Ich mag diesen Pullover, а всъщност го виждаме за първи път пък ще рече, че бихте носили този пуловер с удоволствие. gen е подходящ и при храни, когато говорим по принцип – Ich mag Pizza – Обичам пица. При човек изразява по-голяма емоционалност от gefallenIch mag die Nachbarin/Ich habe die Nachbarin gern. – Харесвам съседката (страхотна жена е)

gehen vs. laufen – много често имат еднакво значение и в употребата си са взаимозаменяеми: Etwas läuft/geht schief; Das Geschäft läuft/geht gut; Взависимост от това обаче, в коя част на Германия се намирате, gehen и laufen могат да бъдат както синоними, така и да имат различно значение:

  • gehen  – основното му значение е вървя или ходя. В някои случай не може да се замени с laufen. Например: Ich gehe/laufe essen/tanzen/spazieren etc.; Mir geht/läuft es gut, но може да се каже – Bei mir läuft es gut;  
  • laufen – регионално има две значения: в северна Германия е по-скоро синоним на gehen, т.е. означава ходя; в южна Германия и Австрия е по-скоро синоним на rennen и означава бягам или ходя с по-ускорено темпо. Примиери: Das Wasser läuft/geht die ganze Zeit. Rollschuh/Schlittschuh/Ski laufen/gehen. Но може да се каже: Ich gehe Rollschuh/Schlittschuh/Ski fahren.

tun vs. machen – двата глагола имат еднакво значение и въпреки това не винаги са взаимозаменяеми, например в словосъчетания:

  • machenвинаги е транзитивен и изисква допълнение във винителен падеж. Използва се много по-често от tun и изразява произвеждане, правене или завършване на нещо – Peter macht/tut gerade seine Hausaufgaben.; Ich mache/tue einen Kaffee. Wir machen/tun Ferien.; Wer hat den Kuchen gemacht/getan?; също и причината за нещо – Das macht/tut Freude/Spaß.
  • tun – не винаги е транзитивен, т.е. не изисква винаги допълнение във винителен падеж, има по-абстрактно значение, в смисъла когато нещо трябва да се свърши (не конкретен предмет, а нещо абстрактно) – Kannst du mir einen Gefallen tun/machen? Was kann ich für Sie tun/machen?; в определени фрази, при които действието често е насочено към извършителя на действието: Es tut/macht mir leid; Der Bauch tut/macht mir weh.