Минало време в немския език

За разлика от други езици, където миналото време има няколко разновидности, миналото време в немския език се ограничава само с Partizip Perfekt в разговорната реч и Präteritum в писмената реч. Важно е да се отбележи, че в тези две времена няма разлика в значението, затова е грешно те да се сравняват с минало свършено или несвършено в българския език.