Минало време в немския език

За разлика от други езици, където миналото време има няколко разновидности, миналото време в немския език се ограничава само с Partizip Perfekt в разговорната реч и Präteritum в писмената реч. Важно е да се отбележи, че в тези две времена няма разлика в значението, затова е грешно те да се сравняват с минало свършено или несвършено в българския език.

Важни глаголи с предлози в немския

Глаголите с предлози в немския език е една от трудната, но и много важна част в немската граматика. Всички, изучаващи немски на средно ниво се сблъскват с тях рано или късно. Освен предлозите, трябва да се съблюдава и падежа, който ги предружава. Тук ще намерите списъци с по-важните глаголи с предлози и примери към тях.