Окончания на прилагателните в немския език

Склонението или окончанията на прилагателните в немския език могат да се разделят на три групи, в зависимост от това, какво стои пред прилагателното - определителен, неопределителен или никакъв член. В самите групи окончанието се влияе също от рода на съществителното, числото и падежа.