Важни глаголи с предлози в немския

Глаголите с предлози в немския език е една от трудната, но и много важна част в немската граматика. Всички, изучаващи немски на средно ниво се сблъскват с тях рано или късно. Освен предлозите, трябва да се съблюдава и падежа, който ги предружава. Тук ще намерите списъци с по-важните глаголи с предлози и примери към тях.