Немска граматика

Как е по-правилно да се каже на немски …

leben vs. wohnen - често са синоними с еднакво значение (Ich wohne/lebe in München. Petar wohnt/lebt bei seinen Eltern). wohnen - има по-конкретно и специфично значение от leben, употребата му описва най-често мястото; може най-лесно да се свърже с Wohnung, затова и когато назоваваме адреса, на който живеем се използва wohnen (Ich wohne/lebe in der Bahnhofstraße … Продължете да четете Как е по-правилно да се каже на немски …

Минало време в немския език

За разлика от други езици, където миналото време има няколко разновидности, миналото време в немския език се ограничава само с Partizip Perfekt в разговорната реч и Präteritum в писмената реч. Важно е да се отбележи, че в тези две времена няма разлика в значението, затова е грешно те да се сравняват с минало свършено или несвършено в българския език.

Окончания на прилагателните в немския език

Склонението или окончанията на прилагателните в немския език могат да се разделят на три групи, в зависимост от това, какво стои пред прилагателното - определителен, неопределителен или никакъв член. В самите групи окончанието се влияе също от рода на съществителното, числото и падежа.

Важни глаголи с предлози в немския

Глаголите с предлози в немския език е една от трудната, но и много важна част в немската граматика. Всички, изучаващи немски на средно ниво се сблъскват с тях рано или късно. Освен предлозите, трябва да се съблюдава и падежа, който ги предружава. Тук ще намерите списъци с по-важните глаголи с предлози и примери към тях.